V této oblasti nabízíme technologické celky pro výrobu pigmentů. Technlogické uzly sloužící k výrobě chemických sloučenin a prvků jako i technologických uzlů pro zpracování železných a neželezných kovů. Dodávka zařízení obsahuje především reakční a rozkladné reaktory a nádrže, promývací okruhy, redukční okruhy a filtrace. U sklářských, kaolínových a keramických surovin se jedná o rozplavení, separaci, mletí a filtraci.

v těchto službách nabízíme

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací:

František DOSTÁL - technologie
  • Telefon: +420 775 750 764
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Vítěslav ZEDEK - jednatel
  • Telefon: +420 775 555 888
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jiří SOUŠEK - konstrukce
  • Telefon: +420 775 750 762
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

reference